ระเบียบปฏิบัติของนักศึกษาของสถาบัน

จุดประสงค์ในการตั้งกฎระเบียบวินัย 

1.  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบและเป็นระเบียบวินัย 

2.  เพื่อจะฝึกนิสัยในการเชื่อฟังและการอบรม 

3.  เพื่อจะฝึกวิสัยที่ดีด้านต่างๆเช่น ขยันทำงานและการเฝ้าเดี่ยว 

4.  เพื่อจะฝึกการบังคับตัวเองและวินัยในตัวเอง 

5.  เพื่อจะฝึกตัวเองในทางธรรม 

6.  เพื่อจะง่ายและสะดวกต่อการบริหาร 

 

นักศึกษาหญิง  มารยาทในการแต่งกาย 

การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นคุณสมบัติของนักศึกษา 

  1.  ให้นักศึกษาใช้แบบฟอร์มที่สถานบันกำหนดให้ โดยกระโปรงยาววัดจากใต้ข่าวลงมา อย่างน้อย 5 นิ้ว ถ้ายาวถึงข้อเท้า และผ่าไม่สูงกว่า 5นิ้ว ใต้หัวเข่า 

  2.  ไม่แต่งกายชนิดที่คนอื่นมองและวิพากษ์วิจารณ์ เช่น
          2.1  ไม่สวมใส่เสื้อชั้นนอกที่บางและโปร่งตา ซึ่งดูไม่เหมาะสม
          2.2  ไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดรูปหรือรุ่มร่าม
 

  3.  ไม่แต่งหน้าให้ผิดธรรมชาติจนเป็นที่สะดุดตาของคนอื่น 

  4.  ไม่ไว้ผมสั้นจนผิดธรรมชาติของผู้หญิงหรือตามแฟชั่น ไม่ย้อมผมให้เป็นสีอื่น

  5.  นักศึกษาหญิงไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นนอกหอพัก

 

 นักศึกษาชาย

  1.  ไม่ไว้ผมยาวล้ำหู ล้ำคอเสื้อ และไม่ให้ไว้หนวดเครา 

  2.  ให้นักศึกษาใช้ฟอร์มที่สถาบันกำหนดไว้ให้           

  3.  ไม่สวมกางเกงรัดรูปชนิดขาลีบ เล็กเกินไป 

  4.  ไม่ใส่เสื้อแบบรุ่มร่ามหรือปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกงหรือพับแขนเสื้อ

  5.  ไม่สวมกางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม เข้าห้องอาหาร,ห้องประชุมและเวลาเรียนส่วนตัว 

หมายเหตุ

  1.   วันศุกร์ ทั้งนักศึกษาหญิง-ชาย สวมเสื้อหม้อฮ่อม สำหรับนักศึกษาชายแบบเสื้อพระราชทานก็ได้ ส่วนกางเกงและ กระโปรงยังอยู่ในฟอร์ม 

  2.   นักศึกษาชาย-หญิง ให้ใช่รองเท้าแบบหุ้มส้นสีดำหรือสีน้ำตาล

  3.   นักศึกษาชาย-หญิงให้ใช้หัวเข็มขัดของสถาบันเท่านั้นเมื่ออยู่ในชุดฟอร์ม 

  4.   ห้ามสวมกางเกงวอร์มเข้าห้องประชุมในวันอาทิตย์รวมทั้งห้องชั้นบนด้วย 

  5.   ห้ามนักศึกษาชาย-หญิง สวมชุดนอนออกมานอกบริเวณหอพัก 

  6.   นักศึกษาชายในการออกภาคปฏิบัติ เวลาเดินทางต้องสอดชายเสื้อเข้าไว้ในกางเกงให้เรียบร้อย และสวมรองเท้าหุ้มส้น  และห้ามนักศึกษาสวมรองเท้าแตะฟองน้ำในเวลาออกภาคปฏิบัติและในเวลานมัสการ ส่วนกรณีเข้านมัสการในวันอาทิตย์ รวมทั้งห้องชั้นบนด้วย ห้ามนักศึกษาชายสวมเสื้อยืดที่ไม่มีปกทุกชนิด 

  7.   นักศึกษาชาย-หญิง ออกภาคปฏิบัติในวันอาทิตย์ต้องสวมชุดฟอร์มทุกครั้ง

        ส่วนคนที่ออกประกาศให้แต่งตัวเรียบร้อย ไม่สวมกางเกงยีนส์